KONSULTATION

Konsultationer hos læge sker efter aftale -  dagligt fra kl 10:00 - 16.00, torsdage til kl 17.00.

Herudover er der daglige sygeplejerskekonsultationer som også aftales individuelt.

 

Der afsættes normalt 15 minutter til en konsultation. Børneundersøgelser ved 5 uger, 5 mnd og 1 år kræver 30 min, disse tider skal bookes telefonisk, samt hvis du har en attest fra kommunen eller et forsikringsselskab.

Det er godt at have forberedt hvad konsultationen skal handle om. Fortæl dette til lægen i begyndelsen af konsultationen, så tiden kan udnyttes på bedst mulig måde.

 

Ventetid

Vi vil meget gerne undgå ventetid, det er generende for både patienter og personalet. Alligevel vil det ske i de situationer hvor:

* Patientens problem er af mere alvorlig karakter end først antaget
* Akutte patienter skal tilses og især akut syge børn har en vis fortrinsret
* En kollega har brug for faglig hjælp i en vanskelig problemstilling

Hvis der er forsinkelser på konsultationerne tilstræber klinikken at informere om dette hurtigst muligt.