KONSULTATION

Konsultationer hos læge sker efter aftale -  dagligt fra kl 10:00 - 16.00, torsdage til kl 17.00.

Herudover er der daglige sygeplejerskekonsultationer som også aftales individuelt.

 

Der afsættes normalt 15 minutter til en konsultation. ( OBS Børneundersøgelser ved 5 uger, 5 mnd og 1 år kræver 30 min, disse tider skal bookes telefonisk)

Det er godt at have forberedt hvad konsultationen skal handle om. Fortæl dette til lægen i begyndelsen af konsultationen. Det tilstræbes at have én problemstilling per konsultation. Lægen er dermed forberedt og kan bedre løse problemet. Det kan være vanskeligt at løse 3 eller 4 problemer på 15 minutter, uden at det går ud over kvaliteten.

Nogle problemer kan hænge naturligt sammen, som diabetes og blodtryk, men andre behandles bedst hver for sig, som rygsmerter og hududslæt.

Hvis der er flere problemstillinger så lav gerne flere aftaler, det øger kvaliteten af konsultationerne.

Ligeledes er der dagligt mulighed for en akuttid, ved akut uopsættelig sygdom, disse konsultationer afsættes der 10 minutter til.

 

Ventetid

Vi vil meget gerne undgå ventetid, det er generende for både patienter og personalet. Alligevel vil det ske i de situationer hvor

* Patientens problem er af mere alvorlig karakter end først antaget
* Akutte patienter skal tilses og især akut syge børn har en vis fortrinsret
* En kollega har brug for faglig hjælp i en vanskelig problemstilling

Hvis der er forsinkelser på konsultationerne tilstræber klinikken at informere om dette hurtigst muligt.